de aflevering

referendom

Engeland heeft van oudsher een meerderwaardigheidscomplex. The Great British Empire zit diep. Maar men had dan ook een duidelijke identiteit. Superieur en beschaafd. En een Door God Geschonken taak. Zo’n beetje als Amerika de laatste 60 jaar. Krijg dat er maar eens uit.
Maar Engeland heeft ook humor. En zelfspot. Maar de humor en de zelfspot zijn wapens geworden. Little Britain bestaat echt. Het maakt ze voor een deel onkwetsbaar. Zo kan je altijd in jezelf blijven geloven.
Dit heet arrogant.
De buitenlander is bij definitie suspect. Alleen handig als afzetmarkt.
En dan komt het tuig. De intriganten. Stellen zich op als leider en beginnen met verdeeldheid zaaien. Feiten tellen niet alleen sentimenten worden ingezet.
Fluisterend door de menigte maar nooit voorop lopend. Geen leden, graag. Dat beperkt alleen maar. Kunnen we nooit meer inconsequent zijn. Trump, Wilders en andere hufters zijn vooral tegen. Nooit voor. Soms ook tegen zichzelf. Soms links, soms rechts. Maar altijd muren en slotgrachten aan het bouwen. Altijd op de rem en een blik op een fantasievol verleden.
Europa heeft zat van dit soort lui. Daar kan men er wel wat van missen.
Maar het tuig heeft er een wapen bij. Het referendom. Verzamel het gepeupel door ze een ja en nee vraag voor te houden. Nee is tegen, ja is vaak iets genuanceerder en ingewikkelder. Tja….

Hans Hogenboomreferendom

Leave a Reply